กองพลทหารราบที่ ๗ ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ "พร้อมรบ ทันสมัย เป็นทหารอาชีพ ที่ประชาชนเชื่อมั่น"
หน้าแรกเครือข่ายกองทัพบกประกาศ พล.ร.๗นขต.พล.ร.๗หนังสือพิมพ์ติดต่อ

AmazingCounters.com
   

อัตราแปลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

 

 
 
 
 

ประกาศ : กองพลทหารราบที่ ๗ แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ ๑๖๐๘๓๐ มี.ค. ๖๐ พ.อ.นิพนธ์ บรรพตเสต ผอ.กองสิทธิกำลังพล และคณะฯ
เป็นประธานในกิจกรรมอบรมเรื่องสิทธิกำลังพล ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านกำลังพล
ของหน่วย พล.ร.๗ และ นขต. ณ ห้อง MM ร.๗ พัน.๑ ค่ายกาวิละ จ.ว.ชม.

เมื่อ ๑๕๑๓๓๐ มี.ค.๖๐ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.()
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดทำแผนแม่บทโครงการ พมพ.ใหม่ จว.ม.ส. (ปี ๖๑ - ๖๔)
 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางฯ โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ม.ส. เป็นประธานฯ

เมื่อ ๐๑๐๙๐๐ มี.. ๖๐ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.๗ (๒)
ร่วมกิจกรรม พบปะพัฒนาสัมพันธ์ "ดื่มกาแฟยามสาย" พบปะหน่วยงานราชการภายในพื้นที่
 อ.แม่ริม และผู้นำชุมชน (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อประสานความร่วมมือในการ
ดำเนินงานต่างๆ ณ ลานกาแฟทุ่งดอนแก้ว กองพลทหารราบที่ ๗

เมื่อ ๒๗๐๘๓๐ ก.พ. ๖๐ พ.อ.จิระวัฒก์ จุฬากุล รอง ผบ.พล.ร.๗ (๑) เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมขยายผลกรรมการ และข้าศึกสมมติการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๓ ปี ๒๕๖๐
 ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. - ๓ มี.ค. ๖๐ ณ กรมทหารราบที่ ๗ ค่ายกาวิละ จว.ช.ม.

เมื่อ ๒๓๑๐๐๐ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗ ให้การต้อนรับ
พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาพบปะ
/บำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งได้เดินทางมาขึ้น ฮ. ณ สนามหน้า บก.พล.ร.๗

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗ ได้ให้โอวาท
และอวยพรให้กับนักกีฬายิงปืน ทภ.๓ ซึ่งจะเดินทางไปทำการแข่งขันยิงปืน ทบ.
ณ ศุนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

เมื่อ ๐๕๐๘๐๐ ก.พ. ๖๐ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.()
ร่วมพิธีวันพระเจ้ากาวิละ ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มทบ.๓๓
โดย พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธี