กองพลทหารราบที่ ๗ ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ "พร้อมรบ ทันสมัย เป็นทหารอาชีพ ที่ประชาชนเชื่อมั่น"
หน้าแรกเครือข่ายกองทัพบกประกาศ พล.ร.๗นขต.พล.ร.๗หนังสือพิมพ์ติดต่อ

AmazingCounters.com
   

อัตราแปลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

 

 
 
 
 

เมื่อ ๑๙๑๔๐๐ เม.ย. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร. และภริยา
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชา และอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน จว.พ.ล.
เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปรพจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารวงศ์วานิช
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว.พ.ล.

เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ เม.ย. ๖๐  พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร. พร้อมด้วยคณะฯ
เดินทางรดน้ำดำหัวและอวยพรปีใหม่ อดีตผู้บังคับบัญชา ในพื้นที่ จว.ช.ม.
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ เม.ย. ๖๐  พล.ร.๗ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และกิจกรรมรดน้าดำหัว ผบ.พล.ร.๗ และภริยา
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ บก.พล.ร.๗

มื่อ ๑๒๐๙๓๐ เม.ย. ๖๐ พล.ร.๗ จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ กำลังพล น,ส,พลฯ ภายในหน่วย
โดยมี พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
ผบ.พล.ร.๗ เป็นประธาน ณ อาคารยอดทัพ พล.ร.๗

เมื่อ ๐๒๐๘๐๐ เม.ย. ๖๐ ล.ร.๗ จัดกิจกรรมถวายราชสักการะและถวายพระพร
เนื่องใวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  ณ บริเวณด้านหน้า บก.พล.ร.
โดยมี พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร. () เป็นประธานพิธีฯ
พร้อมกับกำลังพลภายในหน่วย พล.ร.๗