กองพลทหารราบที่ ๗ ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ "พร้อมรบ ทันสมัย เป็นทหารอาชีพ ที่ประชาชนเชื่อมั่น"
หน้าแรกเครือข่ายกองทัพบกประกาศ พล.ร.๗นขต.พล.ร.๗หนังสือพิมพ์ติดต่อ

AmazingCounters.com
   

อัตราแปลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

 

 
 
 
 

เมื่อ ๑๕๐๘๓๐ มิ.ย.๖๐ พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
รับฟังปัญหาข้อขัดข้องด้านการส่งกำลังบำรุงของน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร. () ให้การตอนรับ ณ ห้องระวังเมือง บก.พล.ร.

เมื่อ ๑๓ - ๑๔ มิ.ย.๖๐ พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
และให้คำแนะนำการตรวจประกันคุณภาพการฝึกของหน่วยและ นขต.พล.ร.7 และตรวจเยี่ยมหน่วย
ป.พัน.๗ พล.ร.๗, ร.๗ และ ร.๗ พัน.๑ โดยมี พ.อ.จิรวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.พล.ร.๗ (๑) ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๐๗๑๘๐๐ มิ.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ .พล.ร. เยี่ยมและให้กำลังใจ
กำลังพลที่เข้า
แข่งขันราชวัลลภเริงระบำ (Hop to the bodies slams) ในระดับกองทัพภาคที่ ๓
ณ ลานเอนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว.พ.ล.

เมื่อ ๐๕๐๙๐๐ มิ.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ .พล.ร.๗ และคณะผู้บังคับบัญชา พล.ร.๗
ร่วม
ให้การต้อนรับ พล.ต.อ่อง ส่อ เล (AUNG ZAW AYE) ผู้บัญชาการภาคทหาร พื้นที่สามเหลี่ยม
พร้อมคณะกองทัพเมียนมา ในโอกาสมาเยือนไทย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ ๐๔๐๘๐๐ มิ.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ .พล.ร. ให้โอวาทและให้กำลังใจ
กำลังพลที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการ
แข่งขันราชวัลลภเริงระบำ (Hop to the bodies slams)
 ในระดับกองทัพภาคที่ ๓ ณ ลานรวมพล ร.๗ ค่ายกาวิละ