กองพลทหารราบที่ ๗ ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ "พร้อมรบ ทันสมัย เป็นทหารอาชีพ ที่ประชาชนเชื่อมั่น"
หน้าแรกเครือข่ายกองทัพบกประกาศ พล.ร.๗นขต.พล.ร.๗หนังสือพิมพ์ติดต่อ

AmazingCounters.com
   

อัตราแปลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

 

 
 
 
 

เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ พ.ค. ๖๐ พล.ร. จัดพิธีไถ่ชีวิตโคเผือก แม่ลูก (บุญรอด(แม่) มะลิ (ลูก))
 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งยั้งทัพ กองพลทหารราบที่
โดยมี พ.อ.บรรณวัฒน์  พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.๗ (๒) เป็นประธานในพิธี

เมื่อ ๑๔๑๑๐๐ พ.ค. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร. ตรวจเยี่ยมให้โอวาทหน่วยฝึกทหารใหม่
ป.พัน พล.ร.๗ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.๗ พล.ร.๗ ค่ายพระปิ่นเกล้า

เมื่อ ๑๔๐๘๐๐ พ.ค. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร. ตรวจเยี่ยมให้โอวาทหน่วยฝึกทหารใหม่
ร.และ ร.พัน.๑ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติทางยุทธวิธีของ นทล.ร.พัน.๑,
เยี่ยม
ชมนวัตกรรมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๗ ค่าย
กาวิละ

เมื่อ ๑๓๑๕๐๐ พ.ค. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร. ตรวจเยี่ยมให้โอวาทหน่วยฝึกทหารใหม่
ร.พัน.๒ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๗ พัน.๒ ค่าย
ค่ายพิชิตปรีชากร

เมื่อ ๑๓๐๙๐๐ พ.ค. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร. ตรวจเยี่ยมให้โอวาทหน่วยฝึกทหารใหม่
ร.พัน.๕ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๗ พัน.๕ ค่ายโสณบัณฑิตย์ พร้อมทั้งเดินทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจแม่ยะ ที่มีกำลังพล ร.พัน.๕ ร่วมปฎิบัติหน้าที่อยู่ด้วย